POSTSENSORIUM

RIXC Art Science Festival 2021

Santa France

1 September 2021

My Left Ear Enjoyed This Video
2021, video, audio, 3D animation

The opportunity to tune out sounds of the surrounding environment and to replace them with audio of your own choosing has become a self-evident part of a modern human’s existence. As users increasingly rely on the immersion and durability of media, their devices have taken on a peculiar role of an emotional supporter – helping to distance from the aggravation of the external environment and to focus on the workings of one’s inner world instead.

My left ear enjoyed this video is a phrase often found in the comment section of a YouTube video, whose author intentionally, or rather by mistake, has exported the project file incorrectly, resulting in the sound being heard only on one of the audio channels. A comment of this kind often serves as a reference point for other viewers, confirming that the experience is universal and there’s no need to worry about any faults in the individual audio device.

The video installation illustrates a situation, in which the immersion of media has been unexpectedly ruptured due to a technological malfunction – leaving only half of the user’s senses “submerged” within the hyperreality of digital content.

Santa France (b. 1993, currently lives and works in Berlin) is a Latvian digital artist mainly focusing on exploring the potential of 3D software and its usage in creating web-collages, videos, animated .GIF images and digital illustrations. Her nearly photorealistic, yet uncanny compositions are characterized by their impossibly pristine surroundings and the contrasting organic and man-made objects. The established hyperreality draws attention to the software used in its creation, as well as uses its visual language to examine issues rooted in our contemporary existence, dealing with the themes of self-reflection, solitude, nostalgia and digital culture.

Santa France. My Left Ear Enjoyed This Video, 2021. The opening of the PostSensorium exhibition, The National Library of Latvia, 2021. Photo: Kristīne Madjare

Santa France
Manai kreisajai ausij patika šis video
2021, video, audio, 3D animācija

Iespēja pilnībā bloķēt apkārt esošās vides skaņas un aizstāt tās ar sev vēlamu audio ir kļuvusi par pašsaprotamu daļu no mūsdienu cilvēka eksistences. Lietotājam aizvien vairāk paļaujoties uz mediju immersivitāti un tās noturību, ierīces ir ieņēmušas savdabīga, emocionāla atbalsta punkta lomu, kas palīdz attālināties no ārējās vides kairinājumiem un pievērsties iekšējai domu pasaulei.

Manai kreisajai ausij patika šis video (angliski – my left ear enjoyed this video) ir frāze, kas bieži sastopama YouTube komentāru sadaļā zem video, kura autors ir apzināti, vai visdrīzāk netīšām nepareizi izeksportējis projekta failu, kā resultātā skaņa ir dzirdama tikai vienā no audio kanāliem. Šāda veida komentārs bieži vien kalpo par atsauces punktu citiem skatītājiem apstiprinot faktu, ka arī pārējie lietotāji piedzīvo to pašu pieredzi un satraukumam par defektu individuālajā audio ierīcē nav pamata.

Video instalācijā attēlota situācija, kurā tehnoloģiju darbības traucējumu dēļ negaidīti tiek pārrauta medija immersivitāte – atstājot tikai pusi no cilvēka maņām joprojām “iegremdētu” digitālā satura hiperrealitātē.


Santa France (dz. 1993. gadā, šobrīd dzīvo un strādā Berlīnē) ir latviešu digitālā māksliniece, kuras darbība lielākoties ir saistīta ar 3D programmatūras piedāvātajām iespējām un to pielietojumu web kolāžu, video, animētu .GIF attēlu un digitālo ilustrāciju veidošanā. Viņas kompozīcijām raksturīgā hiperreālistiski sterilā vide un kontrastējošie organiskie un cilvēka radītie objekti ne tikai atmasko to veidošanā izmantotās programmatūras vizuālās valodas īpatnības, bet arī vēsta par mūsdienu eksistences problēmām – digitālo kultūru, sevis refleksiju, nostaļģiju un vientulību, kas saistīta ar dzīvi tiešsaistē.

Santa France. My Left Ear Enjoyed This Video, 2021.
Santa France. My Left Ear Enjoyed This Video, 2021.